Thailandske fjerkræproducenter roses for opfølgningsarbejde og dyrevelfærd

I 2017 satte Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) gang i en større undersøgelse af de thailandske producenter, som leverer fjerkræ til Sverige. Nu vender de tilbage med positive resultater.

 

Negativ omtale fik SKL til at handle

Det var to svenske rapporter, som pludselig fik fjerkræproduktionen i Thailand under SKL’s radar. Først udkom SwedWatch med en rapport, som hævdede, at thailandske fjerkræproducenter ikke efterlevede de sociale krav overfor deres migrantarbejdere. Og senere udkom WWF Sverige med en Köttguide, som blandt andet påstod, at thailandske producenter gjorde brug af næbtrimning og antibiotika.

I begyndelsen af 2017 fik det SKL og de største svenske grossister til at foretage en revision af de thailandske producenter, som leverer fjerkræ til de svenske køkkener. Heriblandt én af de producenter, som Euro Poultry samarbejder med.

 

Positive tilbagemeldinger på opfølgningsarbejde

Under revisionen blev der identificeret nogle forbedringspunkter i forhold til især medarbejdernes sundhed og sikkerhed, som der efterfølgende blev udarbejdet en handlingsplan for. Og i begyndelsen af 2018 sendte SKL og de svenske grossister så en bæredygtighedsansvarlig til Thailand, som sammen med Euro Poultry skulle følge op på handlingsplanen.

Tilbagemeldingerne viste sig her at være yderst positive. I en pressemeddelelse skriver SKL:

– Vi kan nu oplyse, at der er gennemført et aktivt opfølgningsarbejde, som har givet resultater. I det ene slagteri har den thailandske producent forhandlet de ansættelsesgebyrer, som migrantarbejderne betaler. De har givet medarbejderne mulighed for at diskutere arbejdsvilkår og for anonymt at rapportere eventuelle klager.

– Medarbejderne får også den rette kompensation for arbejdstid og overarbejde, og lønspecifikationer er tilgængelige på forskellige sprog. Producenten har også sikret, at sundheds- og sikkerhedsaspekter i forbindelse med brand og evakuering afhjælpes ved genopbygning og nye installationer.

 

God dyrevelfærd og overholdelse af UHM-krav

I pressemeddelelsen får vores thailandske fjerkræproducent også ros fra den svenske bæredygtighedsansvarlige. Hun fremhæver, at alle forbedringspunkter fra revisionsrapporten er blevet imødekommet, og at hun også har foretaget en udvidet revision af dyrevelfærden, som ligeledes får positive ord med på vejen:

– Dyrevelfærden viste sig også at være rigtig god og overholder dyrevelfærdslovgivningen i Europa med en god margen. Derudover overholdes alle gældende kriterier fra Upphandlingsmyndigheten (UHM).

I revisionsrapporten understreges det blandt andet, at vores thailandske producent ikke næbtrimmer fuglene eller gør uhensigtsmæssig brug af antibiotika. Ligeledes fremhæver rapporten, at fuglene har væsentlig mere plads at bevæge sig på, end hvad både UHM og EU foreskriver, og at der generelt passes godt på fuglene – både i staldene, under transporten og ved slagtning.

Vi er meget tilfredse med det samarbejde, som vi har haft med vores thailandske producent under hele revisionsforløbet. Og vi er glade for at se, at de får anerkendelse for deres flotte arbejde med både arbejdsforhold og dyrevelfærd.

Her kan du læse hele pressemeddelelsen fra SKL.